Yönetim


      
  Dr. Öğr. Üyesi Harun ER
Bölüm Başkanı
haruner@bartin.edu.tr
0378 501 10 00 / 1186