image/svg+xml
image/svg+xml

ÖSYM “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndaki “Akredite” Ne Demektir?

ÖSYM “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndaki “Akredite” Ne Demektir?

                ÖSYM’nin yayımladığı “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda “Akredite” sütunu bulunmakta ve hangi üniversitedeki bölüm akredite edilmişse o sütunda o bölümü akredite eden akreditasyon kuruluşunun adı yazmaktadır.

                Akreditasyon; bir lisans programının eğitim-öğretim süreci, öğretim elemanlarının uzmanlık alanı ile dersler arasındaki bağlantı, öğrenciyle ilişkiler, meslekî motivasyon kazandırma, mesleğe hazırlama vb. gibi daha birçok alanda belirlenmiş standart doğrultusunda değerlendirilmesi demektir. Akredite işlemleri, YÖK Kalite Kurulu tarafından tanınmış değerlendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Akredite belgelerinin geçerlilik 2-5 yıl arasında değişmekte ve süre sonunda yeniden değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Böylece kalitenin sürekliliği amaçlanmaktadır. "Akreditasyon", lisans programlarının "kalite belgesi" niteliğindedir. Eğitim fakültelerinin akreditasyon işlemleri “Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (EPDAD) tarafından yapılmaktadır. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, EPDAD tarafından akredite edilmiş lisans programlarından biridir. Ülkemizde şu ana kadar 4 üniversitedeki Türkçe Öğretmenliği akredite edilmiştir. https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/